هیراد پلاست
پنج شنبه , ۲۸ تیر ۱۴۰۳
خانه / لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی

لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی

لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی ناصر

کد نام محصول قیمت واحد (ریال) تعداد در بسته
۴۱۷ چهارپایه تاشو گلدیس ۳ تماس بگیرید ۶ عدد
۵۱۵ چهارپایه تاشو ۱، ۱۸ سانتیمتر تماس بگیرید ۱۲ عدد
۵۱۶ چهارپایه تاشو ۲، ۲۲ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۵۱۷ چهارپایه تاشو ۳، ۳۹ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۵۱۸ چهارپایه تاشو ۴، ۴۸ سانتیمتر تماس بگیرید ۴ عدد
۶۱۶ چهارپایه تاشو فضایی ۲، ۲۹ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۶۱۷ چهارپایه تاشو فضایی ۳، ۴۰ سانتیمتر تماس بگیرید ۴ عدد
۶۶۲ چهارپایه پشتی دار پایه فلزی کوتاه ۲۵ سانتیمتر تماس بگیرید ۳ عدد
۶۶۳ چهارپایه پشتی دار پایه فلزی متوسط ۴۳ سانتیمتر تماس بگیرید ۳ عدد
۶۶۴ چهارپایه پشتی دار پایه فلزی بلند ۶۰ سانتیمتر تماس بگیرید ۳ عدد
۷۱۷ چهارپایه کنگره بلند ۴۶ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۷۶۲ چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی کوتاه ۲۵ سانتیمتر تماس بگیرید ۳ عدد
۷۶۳ چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی متوسط ۴۳ سانتیمتر تماس بگیرید ۳ عدد
۷۶۴ چهارپایه حصیر بافت پایه فلزی بلند ۶۰ سانتیمتر تماس بگیرید ۳ عدد
۸۱۷ چهارپایه حصیری بلند ۴۸ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۸۱۸ چهارپایه هشت ضلعی بلند ۴۶ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۸۱۹ چهارپایه حصیری کوتاه ۲۸ سانتیمتر تماس بگیرید ۱۲ عدد
۸۳۶ چهارپایه حصیری کوتاه ۲۵ سانتیمتر تماس بگیرید ۱۲ عدد
۸۳۸ چهارپایه حصیری بلند ۴۴ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۸۶۱ چهارپایه حصیری متوسط پا فیلی ۳۶ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۸۶۲ چهارپایه پایه فلزی کوتاه ۲۵ سانتیمتر تماس بگیرید ۳ عدد
۸۶۳ چهارپایه پایه فلزی متوسط ۴۳ سانتیمتر تماس بگیرید ۳ عدد
۸۶۴ چهارپایه پایه فلزی بلند ۶۰ سانتیمتر تماس بگیرید ۳ عدد
۸۶۵ چهارپایه کوتاه حصیر بافت ۲۲ سانتیمتر تماس بگیرید ۱۲ عدد
۸۶۷ چهارپایه بلند حصیر بافت ۴۵ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۹۱۷ چهارپایه دو رنگ بلند ۴۷ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۹۱۸ چهارپایه دو رنگ بلند ۴۵ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۹۱۹ چهارپایه دو رنگ کوتاه ۲۷ سانتیمتر تماس بگیرید ۱۲ عدد
۹۶۲ چهارپایه پایه فلزی گرد کوتاه ۲۶ سانتیمتر تماس بگیرید ۳ عدد
۹۶۳ چهارپایه پایه فلزی گرد متوسط ۴۲ سانتیمتر تماس بگیرید ۳ عدد
۹۶۴ چهارپایه پایه فلزی گرد بلند ۶۰ سانتیمتر تماس بگیرید ۳ عدد
۱۰۱۷ چهارپایه حصیری بلند ۴۷ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۱۱۱۷ چهارپایه بلند ۴۷ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۱۲۱۱ چهارپایه پشتی دار ۱، ۳۴ سانتیمتر تماس بگیرید ۱۲ عدد
۱۲۱۲ چهارپایه پشتی دار ۲، ۴۷ سانتیمتر تماس بگیرید ۱۲ عدد
۱۲۱۳ چهارپایه پشتی دار ۳، ۶۸ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۱۲۱۴ چهارپایه پشتی دار ۴ تماس بگیرید ۶ عدد
۱۲۱۷ چهارپایه حصیری بلند ۵۰ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۱۳۱۷ چهارپایه بلند گلدیس ۴۸ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۱۴۱۷ چهارپایه دو رنگ بلند سوپر ۶۸ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۱۴۱۸ چهارپایه دو رنگ بلند سوپر ۶۸ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۱۶۱۷ چهارپایه دو پله بلند ۶۶ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۱۶۱۸ چهارپایه دو پله بلند سوپر ۹۰ سانتیمتر تماس بگیرید ۳ عدد
۱۷۱۷ چهارپایه حصیری بلند سوپر ۷۱ سانتیمتر تماس بگیرید ۶ عدد
۹۵۰ توالت فرنگی پایه فلزی تماس بگیرید ۳ عدد
  • جدول معرفی شده در این بخش مربوط به لیست قیمت چهارپایه پلاستیکی تولید کارخانه ناصر پلاستیک است.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشخصات صندلی های موجود با همکاران ما در واحد فروش در تماس باشید: ۰۹۱۲۰۷۸۳۴۷۶
هیراد پلاست